Zdjęcia w formacie JPG, minimum 1000x1000px, maksymalna waga pliku 10 MB.

Oświadczam, że posiadam pełne prawa autorskie i majątkowe do nadsyłanego pliku graficznego (zdjęcia, obrazka, tekstu, znaku graficznego, logo), a także posiadam prawo do wykorzystania tego pliku graficznego.

Wybierz i załaduj plik